Adresář pomoci

Praha a Středočeský kraj

LINKA BEZPEČÍ

116 111 – nonstop, zdarma

https://www.linkabezpeci.cz

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI

116 123 – nonstop, zdarma

http://linkapsychickepomoci.cz

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE  BOHNICE – CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE

284 016 666 – nonstop

https://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/

KRIZOVÉ CENTRUM RIAPS

Chelčického 39

130 00, Praha 3

https://www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps

Záchranná služba: 155

Tísňové volání v rámci EU: 122

 

PSYCHIATRIE PRO DOSPĚLÉ 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Psychiatrické oddělení 

https://www.uvn.cz/cs/psychiatrie

 

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE – PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/psychiatricka-klinika/

 

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE 

www.bohnice.cz

 

NEMOCNICE NA HOMOLCE – PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ

https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-program-vseobecne-pece/11635-psychiatrie/#

 

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY – PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ 

https://www.fnkv.cz/oddeleni-psychiatrie-uvod.php

 

DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

 

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ KLINIKA 2.LF UK A FN MOTOL

https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/detska-psychiatricka-klinika-2-lf-uk-a-fn-motol/

 

THOMAYEROVA NEMOCNICE – DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

http://www.ftn.cz/detska-psychiatrie-41/

 

PSYCHOSOMATICKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ KLINIKY A CENTRA

 

PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA

Pomůžeme Vám hledat ztracenou rovnováhu mezi tělesnými a duševními procesy, protože porušení této rovnováhy může být příčinou nejrůznějších příznaků, syndromů i onemocnění.

https://psychosomatika.cz

 

Psychosomatické centrum Praha s.r.o.

Jsme multidisciplinární tým, který vychází z principu, že vznik a průběh nemoci souvisí s naším duševním stavem a životními okolnostmi. Máme zkušenost, že průběh nemoci a cestu k vyléčení lze významně ovlivnit pochopením všech těchto souvislostí.

https://pscpraha.cz

 

PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA

Komplexní integrovaná péče pro lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševními potížemi.

www.klinikaeset.cz

 

KLINIKA AMBULANTNÍ PSYCHIATRIE A PSYCHOTERAPIE

Léčíme mysl a pomáháme ke smyslu. 

www.kappa-praha.cz/o-nas

 

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL

https://www.psychoterapie-andel.cz

 

DEJVICKÉ PSYCHOTRAPEUTICKÉ CENTRUM

sdružující skupinu psychologů a psychiatrů

http://www.dpc.cz

 

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO PRAHU 6

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

https://www.uvn.cz/cs/centrum-dusevniho-zdravi-pro-prahu-6

 

DENNÍ STACIONÁŘE

 

Denní stacionář ALTÁN

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

https://www.uvn.cz/cs/denni-stacionar-altan

 

Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s. r. o.

https://ondrejov.cz

 

Denní stacionář – Sanatorium Topas, s.r.o. 

www.sanatorium-topas.cz

 

Denní stacionář pro dospělé „Karlov“

https://psychiatrie.lf1.cuni.cz/denni-stacionar-pro-dospele

 

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE  BOHNICE – denní stacionáře

https://www.bohnice.cz/lecba/denni-stacionare/

 

DENNÍ SANATORIUM HORNÍ PALATA

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/denni-sanatorium-horni-palata/

 

Psychoterapie Fokus Praha 

https://www.fokus-praha.cz/cz/pomahame/centrum-brevnov/psychoterapie

 

Klecany – denní stacionář (NUDZ)

https://www.nudz.cz/lecebna-pece/denni-stacionar-1-uzkostne-a-osobnostni-poruchy/profil/

 

ORGANIZACE – nabízející pomoc lidem s problémy s duševním zdravím

 

FOKUS PRAHA, z.ú.

Praha – Břevnov, Bohnice, Karlín, Podskalí, 

Střední Čechy – Povltaví, Mělník, Kladno 

Fokus vznikl jako jedna z prvních neziskových organizací již v roce 1990.

Naším posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pro tyto lidi nabízíme komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách.

Pomáháme lidem v našich centrech, kde poskytujeme sociální a zdravotní služby za účelem zkvalitnění jejich každodenního života.

Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a věnujeme se odborné činnosti.

Podnikáme v našich sociálních firmách, abychom vytvořili zajímavé a smysluplné pracovní příležitosti pro lidi, kteří jsou na běžném trhu práce handicapovaní.

www.fokus-praha.cz

PROJEKTY

 

BLÁZNÍŠ? NO A!

Blázníš? No a! je jednodenní vzdělávací program pro středoškoláky. Jeho smyslem je odstraňování předsudků a obav, které provázejí duševní obtíže a nemoci i psychiatrickou péči obecně. Celý program je interaktivní a současně edukativní. Učí mladé lidi, jak se odvážně postavit životu, učit se od sebe navzájem, respektovat jeden druhého a vzájemně si pomáhat.

Fokus Praha pořádá tyto programy již od roku 2005 a spolupracuje tak s mnoha středními školami v Praze.

www.blaznis-no-a.cz

 

STUDIO 27 “zaostřeno na duši”

Studio 27 je unikátní mediální projekt. Vedou ho lidé s filmařskými a žurnalistickými zkušenostmi, kteří si zároveň prošli vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

www.studio27.cz a další – https://www.fokus-praha.cz/cz/vzdelavame

 

ESET – HELP

Organizace ESET – HELP poskytuje péči o duševní zdraví a snaží se přispívat k jejímu rozvoji. Jednotlivé služby navazují na zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o rehabilitaci a psychosociální poradenství. Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, obnovit či rozšířit vlastní možnosti a dovednosti a tím překonat jejich nepříznivý stav. Cílem je dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí. Jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.

Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci zdravotnického zařízení Kliniky ESET, kteří postrádali při zdravotní péči o dlouhodobě duševně nemocné ty služby, které se zabývají rehabilitací, resocializací a reintegrací těchto lidí do běžného života.

www.esethelp.cz

 

CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z.s.

Centrum za dobu své existence uskutečnilo dlouhou řadu projektů, které se ve velké míře zasloužily o pozitivní změny v péči o duševní zdraví v ČR i v zahraničí. Inspiraci pro zavádění nových prvků do našeho systému péče a vzdělávání nalézáme často ve Holandsku, Finsku, Spojeném Království, Norsku a USA. Snaha přinášet do našeho prostředí zahraniční know-how se prolíná téměř vším, co děláme.

www.cmhcd.cz

 

KALEIDOSKOP – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.

Jsme nestátní nezisková organizace a zaměřujeme se na poskytování podpory lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, konkrétně s poruchou osobnosti. Tuto podporu poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb, které provozujeme kontinuálně již od roku 2006.

http://www.kaleidoskop-os.cz

 

GREEN DOORS z.ú.  

Pomáháme lidem s duševním onemocněním najít ztracenou rovnováhu v důsledku nemoci. Provázíme je a podporujeme v různých fázích zotavení. V našich kavárnách boříme předsudky. Dokazujeme, že lidé s duševním onemocněním mohou – a chtějí – být platní. Dáváme jim šanci vyzkoušet a zažít si práci, která jim umožní obstát. Spolupracujeme se zaměstnavateli, kteří stějně jako my věří, že téma duševního zdraví na pracoviště patří a zaměstnávání lidí se znevýhodněním je samozřejmostí.

www.greendoors.cz 

 

ČISTÁ DUŠE

Projekt Čistá duše vznikl v roce 2013 ve spolupráci organizace Green Doors a Antonína Kokeše, majitele Albi a Antonínova Pekařství. Cílem Čisté duše je pomoci lidem se schizofrenií nebo jinou duševní nemocí prožít normální život a osvěta v této oblasti.

www.cistaduse.cz

 

NEJSEM PSYCHOPAT

Tyto stránky jsou určené lidem s hraniční poruchou osobnosti, kteří hledají informace, porozumění a podporu.Jaké je to žít s HPO se dozvíte v sekci blogu. Zde se s vámi podělíme nejen o své příběhy a zkušenosti, ale pravidelně vám budeme také přinášet odbornější pohled na problematiku hraniční poruchy osobnosti. Odbornější články jsou převážně dílem naší kolegyně, hraničářky, peer konzultantky a studentky Pražské vysoké školy psychosociálních studií. O články ze života se mezi sebou dělíme – inspirace máme dost

https://nejsempsychopat.weebly.com/onas.html

 

ÚSMĚV MÁMY

Mateřství je krásné, ALE….přináší i těžké chvíle

www.usmevmamy.cz

 

ANABELL, z.ú.

Pomoc pro ty, které trápí poruchy příjmu potravy

www.anabell.cz

 

BONA, o.p.s.

Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

www.bona-ops.cz

 

BAOBAB, z.s.

Baobab poskytuje lidem s vážným duševním onemocněním poradenství, tréninkové bydlení, podporu při studiu, nácvik sociálních a praktických dovedností, sportovní, společenské, tvůrčí a vzdělávací aktivity.

http://www.baobab-zs.cz

 

VIDA, z.s.

Poskytuje sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením.

www.vidacr.cz

 

SPOLEK KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi.

www.spolekkolumbus.cz

 

ANDĚLSKÁ KŘÍDLA, z.s. 

Andělská křídla z.s. je spolek vážně duševně nemocných osob s trvalým bydlištěm na území Prahy. Účelem spolku je zlepšení života uživatelů psychiatrických služeb. Účelem spolku je zejména podpora svépomocných aktivit dospělých postižených závažnou duševní nemocí.

www.andelskakridla.eu

 

SPOLU

Projekt SPOLU vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie a medicíny, pacientů a zdravotnických profesionálů v psychiatrických zařízeních a služeb následné péče po celé ČR.

www.projektspolu.cz

 

NEVYPUSŤ DUŠI, z.s.

Pořádáme informační workshopy/programy pro středoškoláky, pedagogy a firmy.

www.nevypustdusi.cz

 

KAŽDOROČNÍ AKCE NA TÉMA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

 

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

30 let (1990-2020)

Každoročně probíhá od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) letos stanovila jako hlavní téma tohoto dne Prevence sebevražd.

Připravujeme sérii akcí, které přibližují veřejnosti otázky kolem problémů s duševním zdravím, přibližujeme nabídku našich služeb, zprostředkováváme autentické příběhy lidí, jejichž život zkomplikovala duševní nemoc, představujeme jejich uměleckou tvorbu. Každoročně se k nám přidává řada organizací, které pořádají obdobně zaměřené akce po celé ČR.

Smyslem „Týdnů pro duševní zdraví“ je bourat mýty a předsudky, které vůči lidem s duševním onemocněním ve společnosti panují.

www.tdz.cz

 

FESTIVAL NA HLAVU 

festival o duševním zdraví a mysli

Festival Na hlavu si klade za cíl otevřít odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti.

www.festivalnahlavu.cz

 

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

www.nudz.cz

 

PROJEKT VIZDOM 

Projekt VIZDOM je součástí reformy psychiatrické péče v České republice.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života lidí s rozvíjejícím se závažným duševním onemocněním, a to prostřednictvím zavádění specializovaných komunitních služeb, inspirovaných zahraničními zkušenostmi.

www.vizdom.cz 

 

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ  

www.reformapsychiatrie.cz

 

ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST, z.s. 

www.psychiatrie.cz

 

Doporučujeme:

 

Nejsem psychopat, z.s.https://nejsempsychopat.weebly.com

Mlčení není řečeníhttps://www.facebook.com/mlceninenireseni/

MINDSET – www.mujmindset.cz

Na rovinu o duševním zdraví a nemocihttps://www.facebook.com/iniciativaNAROVINU/

Nepanikař – mobilní aplikace – zdarma ke stažení

ASKOS – asociace komunitních služeb www.askos.cz