GASTON VLADIMÍR (*1982)

Po sérii životních i jiných kalamit se výtvarník Vladimír Gaston uchyluje do ústraní. Zde se věnuje pokoutnému jednání coby převaděč spojitosti, třeba mezi bezkrevnou melancholií a bezbřehou láskou, mezi boží rukou a nohama, které před ní v panice prchají, mezi bohnickým bezčasím a rytmicitou časoprostoru. Beznadějný milovník a sběratel podivuhodných lidí, prožitků a dřev.